oryginalne
części Opel
do 50% taniej

Jakość
i bezpieczeństwo
W DOBREJ CENIE

wyszukiwarka zaawansowana
Rabaty za punkty - regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego "Rabaty za punkty"

UWAGA!

PROGRAM DOSTĘPNY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą "Rabaty za punkty"
 2. Organizatorem Programu jest "Kanclerz" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ulicy Obrońców Westerplatte 26, NIP 641 10 45 645, REGON 272912523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulamin") określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym Rabaty za punkty", określone przez Organizatora.
 4. Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.doopla.pl/pl/i/Regulamin-zakupow/24
 5. Programu realizowany jest za pośrednictwem  sklepu internetowego www.doopla.pl.
 6. Przystępując do Programu lojalnościowego, uczestnicy programu akceptują warunki zarówno niniejszego Regulaminu, jak i regulaminu sklepu internetowego www.doopla.pl.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM:

 1. Uczestnikiem programu, może być każda osoba posiadająca zarejestrowane konto w sklepie Internetowym www.doopla.pl.
 2. Warunkiem przystąpienia do programu jest założenie konta w sklepie doopla.pl. Dokonać tego można wypełniając formularz na stronie www.doopla.pl/pl/login.
 3. Jednokrotne zgłoszenie do Programu Lojalnościowego jest wystarczające.

 

§ 3

PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. Uczestnik Programu gromadzi punkty na swoim osobistym koncie, poprzez zakup towarów w sklepie internetowym www.doopla.pl.
 2. Punkty są naliczane za zakup towarów w sklepie www.doopla.pl  według następujących zasad:
  • za każde pełne 100 złotych brutto z wartości złożonego zamówienia naliczane jest 10 punktów (punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności)
  • 100pkt. to dodatkowe 1% rabatu przy kolejnych zakupach, 200pkt. to 2%, 300pkt. 3% itd.
 3. Punkty za zakup, (występujące pod jednym numerem zamówienia) mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po zmianie statusu zamówienia na "Towar wysłany/odebrany".
 4. Należny rabat z tytułu uzbieranych punktów będzie naliczony podczas kolejnych zakupów.
 5. Ilość punktów a tym samym należny rabat można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "Moje konto".
 6. Jeżeli Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów za które zostały naliczone punkty, np., gdy odstąpi od umowy, zwraca nabyty towar, Sklep doopla.pl  automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów wynikających z wystawionej faktury korygującej z konta Uczestnika Programu.
 7. Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.
 8. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez "Kanclerz" sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres: info@doopla.pl. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – firma "Kanclerz" sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska.

 

§ 5

ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez "Kanclerz" Sp. z o. o. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Uczestników.
 2. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie www.doopla.pl, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przy rejestracji adres email.

 

§ 6

ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizator zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana Uczestnikom co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez stosowny komunikat na stronie internetowej www.doopla.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.
 3. Program rozpoczyna się od dnia 01/01/2017 i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2017.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl